Thread
profile picture
Default
Student XII IPA
15. Diketahui harga potensial elektrode : Mn2+ + 2e = Mn E = - 1,18 volt Cr3+ + 3e = Cr E = - 0,74 volt Ni2+ + 2e = Ni E = -0,28 volt Mg2+ + 2e = Mg E = -2,37 volt Reaksi redoks berikut yang dapat berlangsung spontan adalah.... a. 2Cr + 3Mn2 → 2Cr3+ + 3Mn b. 3Ni + 2Cr + 3Ni2+ + 2Cr C. Mn + Mg2Mn2 + Mg d. Ni+ Mn2 Ni2+ Mn e. 3Mn + 2Cr3+ 3Mn2+ + 2Cr
2 tahun yang lalu
total answer
1
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (1)
0
profile picture
Delfianti Pratiwi
Rockstar Teacher GURU SMA
Reaksi yang spontan Nilai Esel positif (>0) 15. Diketahui harga potensial elektrode : Mn2 + 2e = Mn Eº = -1,18 volt Cr3+ + 3e = Cr E = - 0,74 volt Ni2 + 2e = Ni E = -0,28 volt Mg2+ + 2e = Mg E = -2,37 volt Reaksi redoks berikut yang dapat berlangsung spontan adalah.... a. 2Cr + 3Mn2 → 2Cr3+ + 3Mn b. 3Ni + 2Cr3+ 3Ni2 + 2Cr c. Mn + Mg2 - Mn2 + Mg d. Ni+ Mn? Ni2+ Mn 3Mn + 2Cr3+ 3Mn2+ + 2Cr Eºsen e Ereduksi - Eº oksidasi - a e b alr+ 3Mn2+ → 2C 3+ + 3M. Esel Eren - Epoks = Eun- tur,18- (-0.74), -0.44 V 3Ni + 2G 3+ 3Ni2+ + 2C © → Mn + Mg2+ Mn2tt + Eºsel - Eºred - Eºoks E'sel - Ered - Books = EⓇC - E°Ni = -0,74 - (-0,28) = - 0,960 - EºMy - E'Mn = -237 0 - 61.18)= -1,19 V d Ni + Mn2+ Nizo + Mn 3Mn + ZG 3+ 3M124 + 2G spontan Eºsel = tºred - Emoks E'Mn - Eni =-11&V- (-ozov). -0,9u Efel. Ered - EFS =EC-EMO = -0,79 -C-1,18 v) =(+ 0.44V Pahamify
2 tahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi