Thread
profile picture
Shafira Tiara Maharani Darmawan
Student XII IPA
5. Dua buah benda masing-masing bermuatan +5 C dan +14 C terpisah pada jarak 50 cm satu sama lain. Besar gaya tolak-menolak yang dialami kedua benda bermuatan tersebut adalah ... ik - 9x 10' Nm'c. 2,52 1012 А. 2.52*10N B c. 252*10-N D. 3.52*10**** 2.52*10-**
setahun yang lalu
total answer
1
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (1)
0
profile picture
Muhammad Fauzan Isnanda
Rockstar Teacher GURU SMA
LoixS m Moog Fiz O 9=5c 9=14 c 2 Ditanya : Gaya Coulumb? F = 9x109 9,92 IF=k ed 5.14 15x10-172 630 xiog 25 x 10-2 t = 25,2 x 10* N = 2,52 X 100 N Pahamify ri
setahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi