Thread
profile picture
Lolosptn
Student XII IPA
Bilangan alog(b − 1), alog(b + 1), alog(3b - 1) merupakan tiga suku berurutan dari barisan aritmatika. Jika jumlah tiga bilangan itu adalah 6, maka nilai a + b =
setahun yang lalu
total answer
2
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (2)
0
profile picture
Putra Gema Nusa
Rockstar Teacher GURU SMA
O=b²_3b 0b = 6(6-3) bb 1 Uz TM E atba 3 = e 6 aby (b-1), “log (bc), log (36-1) и, barisan artmatica b=0 v b=3 Uit U₂+U₂=6 Ditanya : O alog (6-1)(b +1) (36-1) = 6 > Uit U₂+U₂=6 alog (3-1)(3+1) (3.3-1) - 6 alog 2.4.8 abong (b-1) + "lng (6+1) + "leg (1-1)-6 alog 69 alog [(b-146+1)(26-1)]-6...O 0 64 = alog (6 +1) – aloy (6-1) > ) - - ^ log (36-1)-"log (br) ao = 26 bt malay atay ; atb=2+3 2 + 3 (6+1)² = (b-1)(36-1) 노5 6²+26+1 36%-abtl Dahamify e 6 b- | طه 5 = a a 6 И* - E 2 | - ماه a · 2 Ø vog brl btl 0 = 2b²-66
setahun yang lalu

0
profile picture
Putra Gema Nusa
Rockstar Teacher GURU SMA
O=b²_3b 0b = 6(6-3) bb 1 Uz TM E atba 3 = e 6 aby (b-1), “log (bc), log (36-1) и, barisan artmatica b=0 v b=3 Uit U₂+U₂=6 Ditanya : O alog (6-1)(b +1) (36-1) = 6 > Uit U₂+U₂=6 alog (3-1)(3+1) (3.3-1) - 6 alog 2.4.8 abong (b-1) + "lng (6+1) + "leg (1-1)-6 alog 69 alog [(b-146+1)(26-1)]-6...O 0 64 = alog (6 +1) – aloy (6-1) > ) - - ^ log (36-1)-"log (br) ao = 26 bt malay atay ; atb=2+3 2 + 3 (6+1)² = (b-1)(36-1) 노5 6²+26+1 36%-abtl Dahamify e 6 b- | طه 5 = a a 6 И* - E 2 | - ماه a · 2 Ø vog brl btl 0 = 2b²-66
setahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi