Thread
profile picture
Siti Alyanabila
Student XII IPA
22 Alasan Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin tertunda menjadi Raja Kerajaan Siak adalah a. ܘ b. C: . berkecamuk Perang Asia Pasifik belum mempunyai permaisuri terlalu muda dan masih ber- sekolah kolonial Hindia Belanda me- nyerang kerajaan menunggu 1.000 hari sesuai tradisi Istana Siak e.
2 tahun yang lalu
total answer
0
total comment
0
share

Jawaban (0)