Thread
profile picture
SITI SANIYAH HANIFAH
Student XI IPA
SO Cm Dua pegas A dan B masing-masing panjangnya 50 cm dan 80 cm ditarik dengan gaya yang sama besar. Jika konstanta A dan B BDC masing-masing 300 N/m dan 400 N/m, tentukan perbandingan pertambahan panjang pegas A dan B. M
3 tahun yang lalu
total answer
2
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (2)
0
profile picture
aqim
Student XII IPA
Diketahui : KA = 300 Nm FA = FB KB = 400 N/m Ditanya : Perbandingan pertambahan panjang pegas AXA : AXB * * mengingat FA = FB, maka ruimus Gaya Pegas CHK. Hooke) KA AXA = F=k.ax 300 AXA : A00. AXB 3. AXA : 4.0XB Jadi, AXA : DXB = 3:4 KB. AXB
3 tahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi

0
profile picture
Darma
Student UMUM
3 tahun yang lalu