Thread
profile picture
Default
Student XII IPA
Semaken geguritan ing ngisor iki, banjur analisisen unsur kang ono ing geguritan Esuk iki! * 2. Esuk Iki (Ariesta Widya) Angin pancen sumilir ngrajut awak Nanging mau bengi hawane nggodha angen Kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep Mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu Woh, woh, medhot rasa gumawang Lebu sing tumemplek lumahing godhong Durung owah gambarane Jago kluruk sesautan ora miyak cahya srengenge Kaya padatan njalari donya iki tangi Donya peteng ora kawiyak sunar padhang Ing bang wetan ngranuhi sesawangan Kepara saiki krasa kulit anyep Kesiram angin playon nerak-nerak sak karepe Isih binareng thathit gumerit nyigar keteg dhadha Gordhin jendhela mobat-mabit sesalaman Kleyang-kleyang godhong ing ngarepan Mudal-mudal gumlethak ngebaki plataran Godhong blimbing, jambu Bangkok, blimbing wuluh Mosak-masik ing plataran ora kumanan kentekan semen Got paving urunan warga gumlesah larahan pasar Esuk iki kosok balen karo mau bengi Panas sing sumeblak diwiyak angin adhem mabit Njalari angin keplantrang miyaki jaman Sing teka ora kinira miyak donya Apa iki sasmita lumahing donya kurebing langit Aweh panyendhu marang manungsa Esuk lan sore singgeting dina rahina Wengi nggarit ati miyaki leladi iku wis pinasthi Aja ngowah-owahi lakuning lintang ing akasa Iku luwih prayoga
2 bulan yang lalu
total answer
0
total comment
0
share

Jawaban (0)