Thread
profile picture
KARUNIA SIHALOHO
Student X IPA
setahun yang lalu
total answer
1
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (1)
0
profile picture
Muhammad Fauzan Isnanda
Rockstar Teacher GURU SMA
Suatu gas ideal berada dalam bejana tertutup, diketahui tekanan gas tersebut naik 20% dari keadaan semulaa. Jika kelajuan mula-mula 350 m/s, tentukan besar kelajuan akhir gas tersebut! P. = 1,2 Pi Vi = 350 m/s Kelajuan efektif gas P-Tekanan Va=? Vrms = / 3p. e. e -massa jenis gas 2 後 2 ų=147000 = vi v. V U₂= 383,4 m/s e l 2 تا عمته 1,2 P Pahamify Via 350°.1,2
setahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi