Thread
profile picture
stoodystuff
Student XII IPS
Bioinformatika adalah bidang ilmu baru di biologi yang berguna untuk menganalisa data -data genom dan membandingkan genom spesies satu dan lainnya. Kegiatan manakah di bawah ini yang erat kaitannya dengan Bioinformatika? (A) Pemeriksaan gejala kanker pada rahim pasien. (B) Melihat kaitan antara penyakit Sehizo- prenia terhadap beberapa suku terasing. © Pengambilan sampel herbarium berbagai tanaman pakis di pantai Baluran. (D) Melihat efek berbagai medium terhadap pertumbuhan Salmonella sp. (E) Mendata tinggi rata-rata pohon jati yang
2 tahun yang lalu
total answer
2
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (2)
0
profile picture
Aisyah Sahara
Rockstar Teacher GURU SMA
CTAAAGATGATCTTTAGTCCCGGTTCGAA TCTTTAGTCCCGGTTGATAACACCAACC GTAATACCAACCGGGACTAAAGATCCCG GGGACTAAAGTCCCACCCCTATATATATG TTCAAAATTTCTTCAAAAAAGAGGGGAG GTGATTACATACAAATCGGAGGTGCCTA TTTGTCATACTACATTTGCACCTATGTTTT GTAAGTTGATGAGAGAGAAAATGTGTGT TTTGCTAAACAAGGTTTTATAAAATAGTTG AAATAATAGAAAACAAACTAAAATGAAAAT TATTACTTAACAAATAGTTTTTAAGAATTAT AATAAAGATATCTTATAATTATTGTATGACT ACGGTTTTTTTGACTCATGTAGATGGATC AGAGTTTATTGACGGCGTGCACTATTTTT TTTTATTTGTTGTCCATGCAATAAGTGTAA TATTCATTTCCACTTGTTTGAGTCGGGGT
2 tahun yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi

0
profile picture
Anugrahwati
Student XII IPA
2 tahun yang lalu